Apstrakt

INSTRUKCIJE ZA SLANJE APSTRAKTA

Prijavu svog rada možete poslati popunjavanjem formulara u nastavku ispod teksta.

Prilikom prijave apstrakta molimo Vas da se vodite sledećim uputstvima:

  • Apstrakt treba da bude na srpskom ili engleskom jeziku
  • U formularu je potrebno popuniti sva polja obeležene zvezdicom *
  • Poželjno je da apstrakt sadrži do 250 reči (ne računajući naslov, ime autora i naziv institucije)
  • Istaknite 3 do 5 ključnih reči u Vašem radu
  • Apstrakti se pišu kao Word Document.
  • Za pisanje srpske i engleske verzije apstrakata koristiti latinične karaktere fonta Cambria veličine 11 bez razmaka između redova i paragrafa.
  • Molimo Vas da pravilno unesete Vašu kontakt e-mail adresu radi buduće korespodencije vezane za Vaš rad
  • Rok za prijavu radova je do 18.11.2021.
  • Prihvaćeni radovi biće potvrđeni putem mail-a.
  • Za sva pitanja možete kontaktirati Sekretarijat Kongresa putem e-mail adrese office@secho.org

Kliknite ovde za prijavu